Artykuły prasowe
Ponowne poświęcenie świątyni we Freibergu w Niemczech
Prezydent Dieter F. Uchtdorf ponownie poświęcił świątynię we Freibergu w Niemczech podczas trzech sesji, które odbyły się w niedzielę 4 września 2016 r.  Poświęcenie zostało dokonane po ukończeniu gruntownego remontu i rozbudowy świątyni. Sesje były nadawane do domów spotkań w Czechach, Niemczech, Polsce, Rumunii i na Węgrzech, dzięki czemu tysiące świętych w dniach ostatnich mogły uczestniczyć w uroczystości. Kraje te są częścią Dystryktu Świątyni we Freibergu w Niemczech.