Artykuły prasowe
Kościół ogłasza udostępnienie programów edukacyjnych on-line na całym świecie w ramach instytucji BYU–Pathway.
Program jest dostępny w 35 krajach w Europie.