Artykuły prasowe
Podczas przemówienia wygłoszonego w Oxfordzie Starszy Oaks apeluje o zagwarantowanie przez rządy wolności religijnej 
Apostoł uczestniczy również w spotkaniu na temat wolności religijnej w brytyjskiej Izbie Lordów