Fakty i dane statystyczne

Przeglądaj fakty i dane statystyczne lokalnej społeczności, w okolicy i w kraju:

  Polska

  Kościół rozpoczął działalność w Europie w wieku XIX, gdy Polska nie istniała jako niepodległe państwo. W 1903 roku Polska została uroczyście poświęcona dla głoszenia i udzielania obrzędów Ewangelii. Ze względu na trudności prawne i polityczne, działalność kościelna nie została podjęta. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. na terytorium Rzeczypospolitej nie było żadnych jednostek kościoła.

  Po zakończeniu II Wojny Światowej , na skutek zmian terytorialnych w granicach Polski znalazło się szereg gmin skupiających niemieckojęzycznych członków Kościoła. W rezultacie akcji przesiedleńczej do Niemiec w latach 1946­7 w Polsce pozostały nieliczne skupiska członków, przede wszystkim na Mazurach, na Śląsku i na Pomorzu. Największą kongregację stanowiła gmina w mazurskiej wsi Zełwągi, liczącą w 1939 r. 157 członków. Gmina dysponowała własnym budynkiem kościelnym zbudowanym w 1929 r., który był pierwszym murowanym budynkiem Kościoła na obszarze środkowej Europy. Pomimo powojennych przemian politycznych i społecznych zełwąska gmina kontynuowała działalność religijną. Święci w Dniach Ostatnich zintegrowali się z nowymi mieszkańcami osiedlającymi się na Mazurach, zebrania kościelne odbywały się w j. polskim i były otwarte dla wszystkich. Formalna rejestracja kościoła nastąpiła na początku lat 60­tych XX w. Na początku lat 70­tych, na fali normalizacji stosunków pomiędzy PRL i RFN, większość zełwąskich członków opuściła Polskę. W 1971r. gmina w Zełwągach została rozwiązana. Kaplica przeszła w ręce parafii rzymskokatolickiej i nadal pełni funkcje religijne.

  Pod koniec lat 60­tych Towarzystwo Genealogiczne Stanu Utah, działając w imieniu Kościoła zainicjowało współpracę z polskimi archiwami państwowymi i kościelnymi w zakresie ochrony i mikrofilmowania archiwalnych zasobów metrykalnych. W 2000 r. Kościół ofiarował Archiwom Państwowym zakupione zagranicą Archiwum Potockich, liczący ponad 10 tys. stron zbiór 7 tys. 500 dokumentów historycznych, sporządzanych w okresie XV­ XIX w.

  Według statystyk, w latach 70­tych w Polsce mieszkało kilkudziesięciu Świętych w Dniach Ostatnich dzięki czemu Kościół mógł odzyskać status prawny. 24 sierpnia 1977 r. do Warszawy przyjechał Prezydent Kościoła Spencer W. Kimball i ponownie poświęcił Polskę dla prowadzenia kościelnej działalności religijnej. W 1980 r. w Warszawie zakupiono niewielki lokal przy ul. Nowy Świat 38, w którym przez kilka następnych lat odbywały się zebrania kościelne pod przewodnictwem par misjonarskich ze Stanów Zjednoczonych. W latach 1985­1990 do kościoła przystąpiło 230 osób.

  Na przełomie lat 80­tych i 90­tych funkcjonowały gminy Kościoła w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Trójmieście. W późniejszym okresie powstały gminy w Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Kielcach, Lublinie i Białymstoku. Nowelizacja ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z końca lat 80­tych umożliwiły Kościołowi sfinalizowanie rozmów z władzami administracyjnymi w sprawie zakupu działki i budowy kaplicy. W czerwcu 1989 r. podczas ceremonii położenia kamienia węgielnego pod budowę budynku kościelnego na warszawskiej Woli , członek Władz Kościoła Starszy Russel M. Nelson określił przyszłą kaplicę jako „ dom modlitwy, dom postu, dom nauki i chwał, cytadelę wiary w tym historycznym mieście i pełnym honoru kraju”.

  1 lipca 1990 r. zorganizowana została Polska Warszawska Misja ­ ogólnopolska kościelna jednostka administracyjna. Wzmożona działalność misjonarska i stabilizacja struktur organizacyjnych i administracyjna kościoła przyczyniły się do stopniowego wzrostu liczby wiernych. W latach 90­tych liczba członków wzrosła do 1074 osób . 12 maja 2002 r. podczas konferencji kościoła w Warszawie zorganizowany został Polski Warszawski Dystrykt – jednostka administracyjna obejmująca swym zasięgiem terytorialnym kilka gmin w centralnej i północnej Polsce. W 2004 r. w warszawskiej kaplicy otwarto największe w Europie Środkowej kościelne Centrum Historii Rodziny. Centrum umożliwia zainteresowanym dostęp do zasobów genealogicznych z Biblioteki Historii Rodziny w Salt Lake City. W kolejnych latach otwarto jeszcze 3 placówki w Łodzi, Bydgoszczy i Wrocławiu.

  W latach 2005 i 2014 utworzono kolejne dystrykty: w Katowicach i w Bydgoszczy. Obecnie funkcjonuje w Polsce 13 gmin wchodzących w skład 3 dystryktów. Członkowie kościoła pochodzą z kilkunastu krajów z różnych kontynentów i reprezentują różnorodne środowiska społeczne i zawodowe.

  1,861

  Ogólna liczba członków Kościoła

  1

  Misje

  5

  Centra historii rodziny

  13

  Kongregacje

  Ameryka Północna

  9,058,148

  Ogólna liczba członków Kościoła

  191

  Misje

  2,784

  Centra historii rodziny

  18,074

  Kongregacje

  106

  Świątynie

  Ameryka Południowa

  3,905,125

  Ogólna liczba członków Kościoła

  94

  Misje

  912

  Centra historii rodziny

  5,549

  Kongregacje

  17

  Świątynie

  Europa

  507,445

  Ogólna liczba członków Kościoła

  43

  Misje

  750

  Centra historii rodziny

  1,451

  Kongregacje

  11

  Świątynie

  Azja

  1,111,932

  Ogólna liczba członków Kościoła

  43

  Misje

  322

  Centra historii rodziny

  1,974

  Kongregacje

  8

  Świątynie

  Oceania

  530,830

  Ogólna liczba członków Kościoła

  18

  Misje

  323

  Centra historii rodziny

  1,217

  Kongregacje

  10

  Świątynie

  Afryka

  498,379

  Ogólna liczba członków Kościoła

  29

  Misje

  241

  Centra historii rodziny

  1,599

  Kongregacje

  3

  Świątynie

  Dane ogólnoświatowe

  15,634,199

  Ogólna liczba członków Kościoła

  418

  Misje

  155

  Świątynie

  30,016

  Kongregacje

  74,079

  Misjonarze

  15

  Centra Szkolenia Misjonarzy

  4

  Uniwersytety i szkoły wyższe

  407,971

  Liczba uczestników zajęć seminarium

  356,663

  Liczba uczestników zajęć instytutu religii

  4,918

  Centra historii rodziny

  8,320

  Misjonarze programu pomocy wzajemnej (wliczając misjonarzy programu pomocy humanitarnej)

  188

  Języki, w jakich dostępne są materiały kościelne

  153

  Kraje, w których funkcjonują centra historii rodziny

  186

  Kraje, które otrzymują pomoc humanitarną (od 1985 roku)