Przywództwo i organizacja

Prezydium Obszaru Europy

Zarządzanie Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest ułatwione dzięki podziałowi na obszary geograficzne. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie każdy obszar jest nadzorowany przez członka Prezydium Kworum Siedemdziesiątych, które ma siedzibę w Salt Lake City w stanie Utah. Inne obszary są nadzorowane przez prezydenta obszaru i dwóch doradców, którzy zazwyczaj są członkami Kworum Siedemdziesiątych i mieszkają na terenie przydzielonego im obszaru.

Pierwszy Prezydium

Członkowie Rady Prezydenta Kościoła są szczególnymi świadkami Jezusa Chrystusa, powołanymi do nauczania i składania świadectwa o Nim na całym świecie. Często podróżują, przemawiają i zachęcają duże zgromadzenia członków i osób zainteresowanych, jak również spotykają się z lokalnymi przywódcami.

Kworum Dwunastu

Kworum Dwunastu Apostołów jest drugim najwyższym organem zarządzającym Kościołem. Jego członkowie służą pod kierownictwem Rady Prezydenta Kościoła składającej się z trzech osób — prezydenta i dwóch doradców.