Służby Charytatywne Kościoła reprezentowane na spotkaniu dotyczącym pomocy humanitarnej zorganizowanym przez Księcia Karola

Służby Charytatywne Kościoła reprezentowane na spotkaniu dotyczącym pomocy humanitarnej zorganizowanym przez Księcia Karola

Artykuły prasowe

13 grudnia br. Sharon Eubank, dyrektor Służb Humanitarnych ŚwDO — działu pomocy humanitarnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich  — wzięła udział w dyskusji przy okrągłym stole poświęconej prześladowaniom na tle religijnym. Spotkanie odbyło się w Londynie, jego gospodarzami byli Jego Królewska Wysokość Książę Karol, patron Międzynarodowej Fundacji Charytatywnej AMAR, oraz baronessa Emma Nicholson, założycielka AMAR.

 

Spotkanie w Lancaster House, upamiętniające 25 lat istnienia fundacji AMAR, zgromadziło beneficjentów i darczyńców fundacji, a także przywódców religijnych i innych gości, w tym Lorda Ahmada, ministra stanu w Biurze Spraw Zagranicznych i Wspólnoty, który jest specjalnym przedstawicielem premiera Wielkiej Brytanii w kwestii zapobiegania przemocy seksualnej w rejonach konfliktu.

Sharon Eubank powiedziała: „Spotkanie dotyczyło potrzeby pilnej interwencji w sprawie trudnej sytuacji jazydów z Iraku, będących ofiarami prześladowań, wykorzystywania seksualnego i innych aktów przemocy. Innym naszym celem jest okazanie im wsparcia poprzez rozpowszechnianie wiedzy o ich pokojowej religii oraz poparcie dla swobodnego jej praktykowania. Mormoni w przeszłości również doświadczali prześladowań religijnych, dlatego pragniemy stanąć ramię w ramię ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, by wyplenić ten problem. Wraz z baronessą Nicholson byliśmy wdzięczni, mogąc przedstawić Księciu Karolowi wnioski z tegorocznej konferencji na Zamku Windsor”.

W czasie spotkania Książę Karol poznał osiemnastoletnią Nehad Barakat z ludu jazydów, ofiarę prześladowań ze strony Państwa Islamskiego, która w poruszający sposób opowiedziała swoje przeżycia i historię ucieczki.

Wyrażając uznanie dla działań fundacji AMAR i jej darczyńców, Książę Karol powiedział: „W czasie minionych 25 lat, ponad dziesięć milionów osób w Iraku, Libanie, Iranie i Pakistanie mogło skorzystać z usług opieki zdrowotnej udostępnionych przez AMAR. Znacznie więcej osób skorzystało z możliwości kształcenia stworzonych przez AMAR”.

Powiedział też: „Fundacja AMAR daje nam wszystkim powód do wiary w człowieczeństwo. Uratowała niezliczoną ilość ludzkich istnień, dała nadzieję zrozpaczonym i osiągnęła cuda”.

Książę Karol wspomniał też pochlebnie o zaangażowaniu Służb Charytatywnych ŚwDO w kwestie opieki zdrowotnej i edukacji. Od 2009 roku Służby Charytatywne ŚwDO i fundacja AMAR współpracują przy wielu ważnych projektach humanitarnych na Bliskim Wschodzie, dotyczących m.in. szkolenia lekarzy z zakresu ratowania życia oraz utworzenia czterech w pełni wyposażonych placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.