Społeczeństwa wierzące przyczynią się do kształtowania przyszłości Europy. Mormoński przywódca przemawia na spotkaniu Komisji Europejskiej

Społeczeństwa wierzące przyczynią się do kształtowania przyszłości Europy. Mormoński przywódca przemawia na spotkaniu Komisji Europejskiej

Artykuły prasowe

„Kościoły i wspólnoty religijne będą miały znaczący wpływ na kształtowanie przyszłości Europy”, powiedział Starszy Massimo De Feo z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich podczas dorocznego spotkania przywódców religijnych które odbyło 7 listopada 2017 roku. Gospodarzem  tego spotkania na wysokim szczeblu, był Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przy współudziale pani Mairead McGuinness, pierwszej wiceprezydent Parlamentu Europejskiego. Przywódcy religijni i urzędnicy Unii Europejskiej, zebrani w siedzibie głównej Komisji Europejskiej w Brukseli, dyskutowali na temat : „Przyszłość Europy - efektywna unia oparta na wartościach”.

 

„Z dala od kościelnych murów ludzie wierzący i organizacje religijne wznoszą szpitale i szkoły, kierują instytucjami charytatywnymi i schroniskami, prowadzą firmy i zespoły eksperckie, uczą młodzież, włączają się w programy walki z analfabetyzmem, działają na rzecz pomocy humanitarnej na całym świecie i znajdują pracę dla bezrobotnych”, mówił Starszy De Feo, który służy jako Siedemdziesiąty Przedstawiciel Władz Generalnych.

W swoim przemówieniu Starszy De Feo poruszył temat definicji wspólnych wartości w odmiennych społeczeństwach, kwestię wkładu przywódców religijnych w dyskusję o europejskich wartościach oraz potrzebę rozwijania świadomości wspólnoty na szerszym europejskim poziomie. Mówca podkreślił ważną rolę młodzieży w tym procesie. Dodał, że bez niej Europa nie ma przed sobą realnej przyszłości. Sugerował, że nowe pokolenia muszą znajdować religijne i moralne wartości, które są obecnie zatracane, przede wszystkim rolę jaką odgrywa rodzina w swym tradycyjnym rozumieniu.  Cytując 12. i 13. Zasadę Wiary, Starszy De Feo zachęcił do promowania takich europejskich zasad funkcjonowania w przyszłości, które są „cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały” i podkreślił wagę aktywnej postawy obywatelskiej w tym demokratycznym procesie.

Łącze do wideo z konferencji prasowej tutaj ( strona Komisji Europejskiej)

„Wierzymy, że obywatele przestrzegający prawa, którym zależy na promowaniu idei wspólnego dobra, mogą być motorem pozytywnych zmian i rozwoju”, zauważył. „Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest gotowy i uważa to za swój obowiązek, by wraz z innymi wyznaniami, grupami i wspólnotami służyć i błogosławić życiu wszystkich dzieci Boga”.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ma za sobą ponad 170 lat czynnej obecności w Europie. Mieszka tu dzisiaj ponad pół miliona członków, którzy spotykają się w tysiącach kongregacji na całym kontynencie.

Cały tekst przemówienia na temat przyszłości Europy, które wygłosił przedstawiciel Prezydium Obszaru Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, będzie opublikowany później jako dodatkowe źródło.

Wypowiedź Mairead McGuinness, pierwszej wiceprezydent Parlamentu Europejskiego znajduje się tutaj (strona Komisji Europejskiej) 
 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.