Wielka Brytania pierwszym przystankiem Prezydenta Kościoła na trasie jego światowej podróży duszpasterskiej

Wielka Brytania pierwszym przystankiem Prezydenta Kościoła na trasie jego światowej podróży duszpasterskiej

Artykuły prasowe

Prezydent Russell M. Nelson, nowo powołany prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (kościoła mormonów), oraz Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów, wraz z małżonkami Wendy Nelson i Patricią Holland, odwiedzili Londyn w czwartek 12 kwietnia br. Jest to pierwszy przystanek na trasie ich dwutygodniowej podróży. Prezydent Nelson wyraził radość z faktu, że może przebywać ponowie w kraju swoich przodków. Jego pradziadkowie pochodzili z Somerset w Anglii, gdzie usłyszeli przesłanie o przywróceniu ewangelii i przyjęli chrzest.

 

Prezydent i Siostra Nelson oraz Starszy i Siostra Holland rozpoczęli swoją podróż po Wielkiej Brytanii od wygłoszenia mów w Kaplicy Hyde Park do misjonarzy służących w Angielskiej Londyńskiej Misji. Wyrazili wdzięczność mężczyznom i kobietom na misji, którzy dobrowolnie poświęcają czas, by z oddaniem służyć innym.

Starszy Holland powiedział: „Ważne jest, aby pamiętać, że Prezydent Nelson to nie tylko przywódca świętych w dniach ostatnich,  lecz także prorok świata, człowiek, który widzi.  To człowiek z profetyczną wizją”. Przebieg spotkania był transmitowany dla misjonarzy w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Kolejne spotkanie, tym razem dla członków Kościoła, odbyło się wieczorem. Tysiące wiernych zgromadziło się w swoich lokalnych kaplicach, by wysłuchać inspirującego przesłania nowego prezydenta Kościoła, którego mormoni uważają za proroka. Prezydent Nelson przypomniał członkom Kościoła o tym, jak ważna jest miłość i służba względem wszystkich dzieci Bożych.

Powiedział: „Nasza doktryna nie jest skomplikowana, zawiła ani złożona.  Jest prosta: Kochaj Boga i kochaj bliźniego […]”.

Podstawową zasadą bycia uczniem Jezusa w wyznaniu mormońskim jest służba. Mormoni włączają się w działania na rzecz społeczeństwa w całej Wielkiej Brytanii i Irlandii, organizując akcje krwiodawstwa, wspierając kampanię charytatywną Royal British Legion’s Poppy Appeal (Makowy Apel Brytyjskiej Legii Królewskiej) i inne inicjatywy na rzecz pomocy humanitarnej. Mormoni wierzą, że miłość wzajemna oznacza wzajemną służbę.

Prezydent Russell M. Nelson i Siostra Wendy W. Nelson, wraz ze Starszym Jeffreyem R. Hollandem i Siostrą Patricią Holland, będą kontynuować podróż, spotykając się z kongregacjami członków w różnych krajach, udzielając rad i wsparcia.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.