Fakty i dane statystyczne

  Polska

  Kościół rozpoczął działalność w Europie w wieku XIX, gdy Polska nie istniała jako niepodległe państwo. W 1903 roku Polska została uroczyście poświęcona dla głoszenia i udzielania obrzędów Ewangelii. Ze względu na trudności prawne i polityczne, działalność kościelna nie została podjęta. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. na terytorium Rzeczypospolitej nie było żadnych jednostek kościoła.

  Po zakończeniu II Wojny Światowej , na skutek zmian terytorialnych w granicach Polski znalazło się szereg gmin skupiających niemieckojęzycznych członków Kościoła. W rezultacie akcji przesiedleńczej do Niemiec w latach 1946­7 w Polsce pozostały nieliczne skupiska członków, przede wszystkim na Mazurach, na Śląsku i na Pomorzu. Największą kongregację stanowiła gmina w mazurskiej wsi Zełwągi, liczącą w 1939 r. 157 członków. Gmina dysponowała własnym budynkiem kościelnym zbudowanym w 1929 r., który był pierwszym murowanym budynkiem Kościoła na obszarze środkowej Europy. Pomimo powojennych przemian politycznych i społecznych zełwąska gmina kontynuowała działalność religijną. Święci w Dniach Ostatnich zintegrowali się z nowymi mieszkańcami osiedlającymi się na Mazurach, zebrania kościelne odbywały się w j. polskim i były otwarte dla wszystkich. Formalna rejestracja kościoła nastąpiła na początku lat 60­tych XX w. Na początku lat 70­tych, na fali normalizacji stosunków pomiędzy PRL i RFN, większość zełwąskich członków opuściła Polskę. W 1971r. gmina w Zełwągach została rozwiązana. Kaplica przeszła w ręce parafii rzymskokatolickiej i nadal pełni funkcje religijne.

  Pod koniec lat 60­tych Towarzystwo Genealogiczne Stanu Utah, działając w imieniu Kościoła zainicjowało współpracę z polskimi archiwami państwowymi i kościelnymi w zakresie ochrony i mikrofilmowania archiwalnych zasobów metrykalnych. W 2000 r. Kościół ofiarował Archiwom Państwowym zakupione zagranicą Archiwum Potockich, liczący ponad 10 tys. stron zbiór 7 tys. 500 dokumentów historycznych, sporządzanych w okresie XV­ XIX w.

  Według statystyk, w latach 70­tych w Polsce mieszkało kilkudziesięciu Świętych w Dniach Ostatnich dzięki czemu Kościół mógł odzyskać status prawny. 24 sierpnia 1977 r. do Warszawy przyjechał Prezydent Kościoła Spencer W. Kimball i ponownie poświęcił Polskę dla prowadzenia kościelnej działalności religijnej. W 1980 r. w Warszawie zakupiono niewielki lokal przy ul. Nowy Świat 38, w którym przez kilka następnych lat odbywały się zebrania kościelne pod przewodnictwem par misjonarskich ze Stanów Zjednoczonych. W latach 1985­1990 do kościoła przystąpiło 230 osób.

  Na przełomie lat 80­tych i 90­tych funkcjonowały gminy Kościoła w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Trójmieście. W późniejszym okresie powstały gminy w Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Kielcach, Lublinie i Białymstoku. Nowelizacja ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z końca lat 80­tych umożliwiły Kościołowi sfinalizowanie rozmów z władzami administracyjnymi w sprawie zakupu działki i budowy kaplicy. W czerwcu 1989 r. podczas ceremonii położenia kamienia węgielnego pod budowę budynku kościelnego na warszawskiej Woli , członek Władz Kościoła Starszy Russel M. Nelson określił przyszłą kaplicę jako „ dom modlitwy, dom postu, dom nauki i chwał, cytadelę wiary w tym historycznym mieście i pełnym honoru kraju”.

  1 lipca 1990 r. zorganizowana została Polska Warszawska Misja ­ ogólnopolska kościelna jednostka administracyjna. Wzmożona działalność misjonarska i stabilizacja struktur organizacyjnych i administracyjna kościoła przyczyniły się do stopniowego wzrostu liczby wiernych. W latach 90­tych liczba członków wzrosła do 1074 osób . 12 maja 2002 r. podczas konferencji kościoła w Warszawie zorganizowany został Polski Warszawski Dystrykt – jednostka administracyjna obejmująca swym zasięgiem terytorialnym kilka gmin w centralnej i północnej Polsce. W 2004 r. w warszawskiej kaplicy otwarto największe w Europie Środkowej kościelne Centrum Historii Rodziny. Centrum umożliwia zainteresowanym dostęp do zasobów genealogicznych z Biblioteki Historii Rodziny w Salt Lake City. W kolejnych latach otwarto jeszcze 3 placówki w Łodzi, Bydgoszczy i Wrocławiu.

  W latach 2005 i 2014 utworzono kolejne dystrykty: w Katowicach i w Bydgoszczy. Obecnie funkcjonuje w Polsce 13 gmin wchodzących w skład 3 dystryktów. Członkowie kościoła pochodzą z kilkunastu krajów z różnych kontynentów i reprezentują różnorodne środowiska społeczne i zawodowe.

  1,940

  Ogólna liczba członków Kościoła

  1

  Misje

  4

  Centra historii rodziny

  13

  Kongregacje

  Ameryka Północna

  9,164,419

  Ogólna liczba członków Kościoła

  192

  Misje

  2,811

  Centra historii rodziny

  18,164

  Kongregacje

  109

  Świątynie

  Ameryka Południowa

  3,969,757

  Ogólna liczba członków Kościoła

  94

  Misje

  937

  Centra historii rodziny

  5,527

  Kongregacje

  17

  Świątynie

  Europa

  510,713

  Ogólna liczba członków Kościoła

  43

  Misje

  766

  Centra historii rodziny

  1,444

  Kongregacje

  12

  Świątynie

  Azja

  1,133,279

  Ogólna liczba członków Kościoła

  43

  Misje

  329

  Centra historii rodziny

  1,990

  Kongregacje

  8

  Świątynie

  Oceania

  541,968

  Ogólna liczba członków Kościoła

  18

  Misje

  328

  Centra historii rodziny

  1,243

  Kongregacje

  10

  Świątynie

  Afryka

  538,920

  Ogólna liczba członków Kościoła

  31

  Misje

  274

  Centra historii rodziny

  1,789

  Kongregacje

  3

  Świątynie

  Dane ogólnoświatowe

  15,882,417

  Ogólna liczba członków Kościoła

  422

  Misje

  159

  Świątynie

  30,304

  Kongregacje

  70,946

  Misjonarze

  15

  Centra Szkolenia Misjonarzy

  4

  Uniwersytety i szkoły wyższe

  404,270

  Liczba uczestników zajęć seminarium

  357,760

  Liczba uczestników zajęć instytutu religii

  5,003

  Centra historii rodziny

  10,238

  Misjonarze programu pomocy wzajemnej (wliczając misjonarzy programu pomocy humanitarnej)

  188

  Języki, w jakich dostępne są materiały kościelne

  138

  Kraje, w których funkcjonują centra historii rodziny

  189

  Kraje, które otrzymują pomoc humanitarną (od 1985 roku)