Fakty i dane statystyczne

Close

    Paragwaj

    94,836

    Ogólna liczba członków Kościoła

    1.39% 1/72

    Ludność a członkowie Kościoła

    11

    Paliki

    10

    134

    Kongregacje

    61 Okręgi
    73 Gałęzie

    19

    Centra historii rodziny

    19

    1

    Świątynie

    2

    Misje | 9 Okręgi

    Afryka

    Ogólna liczba członków Kościoła

    Członkowie
    Kongregacje

    621,448

    Członkowie

    2,150

    Kongregacje

    Misje

    34Misje

    Centra historii rodziny

    329

    Świątynie

    3Świątynie

    Azja

    Ogólna liczba członków Kościoła

    Członkowie
    Kongregacje

    1,206,148

    Członkowie

    2,139

    Kongregacje

    Misje

    45Misje

    Centra historii rodziny

    349

    Świątynie

    8Świątynie

    Europa

    Ogólna liczba członków Kościoła

    Członkowie
    Kongregacje

    493,970

    Członkowie

    1,382

    Kongregacje

    Misje

    34Misje

    Centra historii rodziny

    645

    Świątynie

    12Świątynie

    Ameryka Północna

    Ogólna liczba członków Kościoła

    Członkowie
    Kongregacje

    9,336,465

    Członkowie

    18,071

    Kongregacje

    Misje

    182Misje

    Centra historii rodziny

    2,542

    Świątynie

    109Świątynie

    Oceania

    Ogólna liczba członków Kościoła

    Członkowie
    Kongregacje

    562,341

    Członkowie

    1,253

    Kongregacje

    Misje

    17Misje

    Centra historii rodziny

    302

    Świątynie

    10Świątynie

    Ameryka Południowa

    Ogólna liczba członków Kościoła

    Członkowie
    Kongregacje

    4,093,363

    Członkowie

    5,541

    Kongregacje

    Misje

    95Misje

    Centra historii rodziny

    971

    Świątynie

    17Świątynie