Fakty i dane statystyczne

Close

  Republika Dominikańska

  134,743

  Ogólna liczba członków Kościoła

  1.25% 1-in-80

  Population vs. Church Members

  20

  Stakes

  1010

  195

  Kongregacje

  126 Wards
  69 Branches

  30

  Centra historii rodziny

  30

  1

  Świątynie

  3

  Misje | 9 Districts

  Afryka

  Ogólna liczba członków Kościoła

  Members
  Kongregacje

  578,944

  Members

  2,010

  Kongregacje

  Misje

  32Misje

  Centra historii rodziny

  281

  Świątynie

  3Świątynie

  Azja

  Ogólna liczba członków Kościoła

  Members
  Kongregacje

  1,181,411

  Members

  2,124

  Kongregacje

  Misje

  44Misje

  Centra historii rodziny

  336

  Świątynie

  8Świątynie

  Europa

  Ogólna liczba członków Kościoła

  Members
  Kongregacje

  512,269

  Members

  1,408

  Kongregacje

  Misje

  42Misje

  Centra historii rodziny

  704

  Świątynie

  12Świątynie

  Ameryka Północna

  Ogólna liczba członków Kościoła

  Members
  Kongregacje

  9,254,663

  Members

  18,167

  Kongregacje

  Misje

  192Misje

  Centra historii rodziny

  2,530

  Świątynie

  109Świątynie

  Oceania

  Ogólna liczba członków Kościoła

  Members
  Kongregacje

  552,825

  Members

  1,251

  Kongregacje

  Misje

  18Misje

  Centra historii rodziny

  299

  Świątynie

  10Świątynie

  Ameryka Południowa

  Ogólna liczba członków Kościoła

  Members
  Kongregacje

  4,038,057

  Members

  5,546

  Kongregacje

  Misje

  94Misje

  Centra historii rodziny

  941

  Świątynie

  17Świątynie