Przewodnik dotyczący ogólnych określeń — nazwa Kościoła

Przewodnik dotyczący ogólnych określeń — nazwa Kościoła

Temat

Oficjalna nazwa Kościoła brzmi: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Ta pełna nazwa została podana Józefowi Smithowi w objawieniu, które otrzymał od Boga w 1838 roku.

Mimo że sformułowanie „Kościół mormoński” jest od dawna publicznie używanym przydomkiem dla Kościoła, nie jest ono jego oficjalną nazwą i Kościół zachęca do zaprzestania jego użytkowania.

Pisząc na temat Kościoła, prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

  • Nawiązując do Kościoła po raz pierwszy, zachęcamy do używania jego pełnej nazwy: „Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich”.
  • Prosimy o unikanie sformułowań: „Kościół mormoński”, „Kościół ŚwDO” lub „Kościół Świętych w Dniach Ostatnich”.
  • Kiedy niezbędne jest użycie skróconej nazwy, zachęcamy do użycia sformułowań: „Kościół” lub „Kościół Jezusa Chrystusa”.
  • Odnosząc się do członków Kościoła, zachęcamy do używania określenia „Święci w Dniach Ostatnich”, choć użycie słowa „mormoni” jest także dopuszczalne.
  • Sformułowanie „mormon” jest prawidłowo użyte w nazwie własnej, takiej jak: Księga Mormona czy Szlak mormonów oraz jako przymiotnik w takich określeniach, jak „mormońscy pionierzy” czy Mormoński Chór Tabernakulum.
  • Termin „mormonizm” jest dopuszczalny w sytuacji, kiedy opisuje się całokształt doktryny, kultury i stylu życia unikalnego dla Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
  • Błędem jest używanie terminów „mormoni”, „mormońscy fundamentaliści”, „dysydenci mormońscy” itp. w odniesieniu do ludzi lub organizacji, które praktykują poligamię. W Associated Press Stylebook czytamy: „Określeniemormoński nie odnosi się do innych […] kościołów, które powstały w wyniku podziału po śmierci [Józefa] Smitha”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.